Regeringen har beslutat att konsertbesökare över 18 år måste uppvisa vaccinationsbevis.

Följande vet vi i dagsläget, inhämtat från
www.ehalsomyndigheten.se

Du kan hämta ett vaccinationsbevis genom att gå till www.covidbevis.se och följa instruktionen där. Detsamma gäller om du behöver skaffa ett nytt bevis, eftersom giltighetstiden på ditt nuvarande bevis har gått ut eller håller på att gå ut.

Om du inte har e-legitimation eller folkbokföringsadress så kan du läsa mer här om hur du gör.

Kravet på vaccinationsbevis gäller för personer som är 18 år och äldre.

Kommer jag kunna visa bevis på negativt test (s.k. testbevis) eller tillfrisknandebevis i stället för vaccinationsbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar?
Nej, endast vaccinationsbevis kommer att godtas.

Vad ska jag göra om jag vill besöka ett evenemang men inte kan vaccinera mig på grund av medicinska skäl?
Personer som inte kan vaccinera sig av medicinska skäl ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

Gäller vaccinationsbevis från andra EU-länder, vid evenemang?
Ja, vaccinationsbevis från andra EU-länder, samt övriga länder som är anslutna till EU:s digitala covidbevis, gäller. Se hela listan här.

Denna text uppdateras.


Några aspekter på smittorisker vid stora evenemang

Luciagalan genomförs i Stockholm Waterfront, som visserligen rymmer många besökare, men där luftvolymen är generös och ventilationen utmärkt.

Ur ett smittoriskperspektiv lär det vara mindre riskfullt att vistas i en enormt stor lokal med god luftväxling än exempelvis på ett glöggparty i hemmiljö med 8 personer, där alla kanske inte ens är vaccinerade.

Vid Luciagalan kommer alla garanterat att vara vaccinerade. Även vaccinerade kan sprida smitta, men studier visar, precis som sunt förnuft säger, att vaccinerade bär på betydligt mindre koncentration av viruspartiklar än ovaccinerade.

Men den som har underliggande sjukdom eller på annat vi tillhör en högriskgrupp, kanske väljer att över huvud taget inte vistas ute bland folk, och det har vi all respekt för.